Bakgrund

Idén om en ny standard kring de sociala aspekterna på arkitetkur kom till
i projektet projketet FIRe - Future Inclusive Rescue service. Utifrån ett
normkritiskt perspektiv syftade projektet till att undersöka, utmana och
förändra den fysiska miljön på brandstationer. Fokus låg på omklädnings-
rum och hur dessa kan främja eller motverka jämställdhet. Här finns resultatet
från projektet i ett lättillgängligt format. Vår förhoppning är att underlaget
kan fungera som inspirationsguide för att lyfta frågor och idéer om hur vi kan utforma omklädningsrum som ger en ner inkluderande och jämställd arbets-
miljö utifrån både fysiska och psykosociala perspektiv.

Ta gärna del av resultatet genom att klicka på bilden till höger för att läsa online eller ladda ner själva dokumentet genom länkarna i vitt (det finns både som enkelsidor eller med uppslag) , eller hör av er till oss om ni önskar få några färdigtryckta exemplar skickade.

Projektgrupp FIRe

Akademi

Emma Börjesson, projektledare 
Högskolan i Halmstad

Karin Ehrnberger, fil dr design
Kungliga Tekniska Högskolan 

Anna Isaksson, fil dr sociologi
Högskolan i Halmstad

Maja Gunn, fil dr design
Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet

Camilla Andersson, doktorand 
Aalto University

Näringsliv

Hanna Börjesson, arkitekt
Carlstedt Arkitekter AB

Anette Eriksson, arkitekt
Carlstedt Arkitekter AB

Carl Liljeblad, arkitekt
Carlstedt Arkitetker AB

Behovsägare

Anders Edstam, vice brandchef
Södertörns brandförsvarsförbund

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist
Södertörns brandförsvarsförbund