Varför Social byggnorm?

Det finns många standarder och olika typer av byggnormer. Men dessa rör i första hand byggnadstekniska föreskrifter, krav och lösningar. Det finns inga motsvarande riktlinjer gällande de sociala aspekterna. Syftet med Social byggnorm är att uppmärksamma hur arkitektur och sociala relationer ömsesidigt påverkar varandra samt att sprida kunskap och exempel som kan bidra till nya sätt att tänka och nya sätt att bygga. Det första exemplet som finns presenterat här handlar om omklädningsrum på brandstationer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
 

Visionen

Visionen är att Social byggnorm ska fyllas på med fler exempel och kunskap kring andra typer av rum, byggnader och fysiska miljöer då den fysiska och psykosociala miljön alltid samspelar och förändringar i den ena delen också påverkar den andra. Vår förhoppning är att vi kan bygga upp denna kunskapsbank tillsammans! Vi vet att det finns flera projekt och satsningar där ute som har tittat på arkitektur eller stadsplanering ur sociala och mellanmänskliga perspektiv. Hör gärna av er om ni vill dela med er av era kunskaper och erfarenheter här så de blir tillgängliga för fler.